Välkommen till Figaro Samfällighetsförening - vårt gemensamma bostadsområde

Barnvänligt och tryggt radhusområde i Kälvesta


Att bo i samfällighetsföreningen Figaro

Figaro omfattar 103 hus, samtliga med adress jämna nummer på Ängsullsvägen. Området är barnvänligt med bra kommunikationer till stan. 

Figaro har tre lekplatser med olika lekaktiviteter. Lekplatserna besiktas årligen av certifierat företag och besiktningsprotokollet görs tillgängligt på föreningens medlemssida. Parkleken Björnidet med fritidsklubb i parken som tillhör Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan finns inom gångavstånd. Figaro har även en stor asfaltsplan som används för bollspel. Vintertid kan intresserade föräldrar spola bollplanen för att få en isbana. Föreningen har en slang avsedd för detta och vatten lånas av någon av fastigheterna som ligger närmast. Varje år till den 1:a advent monteras 3 st 5m julgranar upp inom området (en julgran på varje lekplats med 250 ledljus). En uppskattad tradition av både vuxna och barn!

Området städas av medlemmarna två gånger per år, en vårstädning i april och en höststädning i oktober. Deltagande är helt frivilligt. Efter städningen har vi grillfest och fika som alla boende är välkommna till. De fastighetsägare som deltar vid våra städdagar får en reducering med 250 kronor per städtillfälle och fastighet när förbrukat vatten debiteras ut i september.

BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Området är anslutet till två av Sveriges största nät - Com hem och Skanova. Figaro äger båda sina områdesnät - ett uppgraderat Kabel-TV nät och ett modernt fibernät. Näten säkerställer en mångfald av operatörer och tjänster för dig att välja bland. 
Com hem tjänster beställs direkt av comhem.se.
Tjänster för Öppen Fiber beställs på Open Universe tjänsteportal där du kan välja bland Sveriges största utbud av bredband, TV och Telefoni.

Genom två helt separata moderna accessnät kan boende som har extra höga krav på tillgänglighet (ex. arbeta hemifrån) använda Dual-Wan. Dual-Wan gör att routern kan dra nytta av två internetuppkopplingar för redundans (felsäkerhet) eller lastbalansering.

Alla boende inom Figaro kan använda gratis Bredband 0,5 Mbit/s från Bredbandsbolaget. Grundabonnemanget för dig som vill kunna utföra enklare ärenden och betala räkningar. I bredbandet ingår fri datamängd, hastighetsgaranti och virusskydd.

Basutbudet för analog TV (16 kanaler) ingår i de avgifter som betalas till samfälligheten och sänds via vårat Kabel-TV nät.

BILPLATS OCH TRAFIK

Föreningen äger två garage. Varje fastighet disponerar en egen numrerad plats i ett av garagen.

Din garageplats är försedd med motorvärmaruttag som du själv styr via internet eller app. Elförbrukningen mäts och debiteras till varje enskild husägare tillsammans med årets vattenkostnader i september.

Området har två uteparkeringar (totalt 63 platser) för boende och gäster, en vid nedre infarten och en på det övre parkeringsdäcket. Uteparkeringarna skyddas av automatiska bommar för att skapa en tryggare miljö. Du ger dina gäster koden till bommarna så de enkelt kan hitta en p-plats.
Samtliga garage och bommar kan öppnas med mobiltelefon, kontakta Styrelsen för att aktivera detta.

Föreningen anlitar CorePark för att se till att parkeringsreglerna följs.
Avställda bilar skall parkeras på respektive fastighets garageplats och inte på någon av uteparkeringarna.

Våra vägar inom området får endast användas för transporter till och från husen.

För att barn – och vuxna – ska kunna känna sig trygga i sin hemmamiljö har vi 5 km/h som hastighetsbegränsning inom hela området. 

Gårdsgata
Gårdsgata

Området är en gårdsgata. Reglerna för gårdsgator är:
- Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
- Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 
- Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt markerade parkeringsplatser.

Samfällighetsavgift

Avgiften är 975 kr per månad. Avgiften kan enkelt betalas via e-faktura, mailfaktura (pdf)  eller pappersfaktura. I samfällighetsavgiften ingår b la

 • Basutbud TV - 16 kanaler från comhem
 • Bredband 0,5 Mbit/s från Bredbandsbolaget för enklare ärenden och betala räkningar.
 • Tillgång till Öppen Fiber Portal med Bredband 10 - 1000 Mbit/s samt BredbandsTV - se utbudet här
 • Tillgång till Com Hems utbud av TV och Bredband 50 - 500 Mbits via antennuttag (FiberKoax) - se utbudet här
 • Sophämtning - 1 gång per vecka - vi använder miljövänliga underjordiska behållare - läs mer här
 • Matavfall - 3 stycken stationer avsedda för matavfall. Påsar finns att beställa på hemsidan.
 • Garageplats med motorvärmaruttag - styrning via internet och app.
 • Uteparkering med bommar - vi har 63 st p-platser som skyddas med automatiska bommar (fjärrkontroll/mobil)
 • Vinterunderhåll (snöröjning och halkbekämpning) inom området
 • Sommarunderhåll (gräsklippning och skräpplockning) inom området
 • Tömning av papperskorgar (Vinter var 14 dag. Vår, sommar och höst veckovis)
 • Gemensamhetsanläggningens utförande, underhåll och drift
 • Avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan
Varje fastighet har en egen vattenmätare. Förbrukningen avläses årligen och du matar enkelt in din avläsning via ett vattenkort på hemsidan. Vatten faktureras separat samtidigt med förbrukad el för din motorvärmare.
 

Större underhåll och renoveringar

Föreningen avsätter årligen medel till underhållsfonden och utför löpande underhåll för att bibehålla områdets värde.
 
 • 2022 - Anlitat ett parkeringsbolag för att se till att föreningens P-regler följs.
 • 2021 - Iordningställt gångväg från övre garagets nödutgång.
 • 2021 - Ny GSM-lösning för att öppna bommar samt garageportar.
 • 2021 - Statusbesiktning av garagen påbörjad.
 • 2020 - Bytt brunn övre parkeringen.
 • 2020 - Monterat nya gavelstegar.
 • 2020 - Satt upp 3 st matavfallskärl.
 • 2019 - Bytt rutschkana på Karlssons tomt.
 • 2019 - Bytt brunnar i garagen.
 • 2019 - Bytt brunn vid smitvägen ovanför nedre garaget.
 • 2018 - Statusbesiktning av samlingsledningar VA genom spolning och filmning
 • 2017 - Nytt förråd till föreningen
 • 2016 - Statusbesikting genom filmning av dagvattenrör och dräneringsledningar - alla fastigheter
 • 2016 - Tätning fogband samt byte av dagvattenbrunnar övre uteparkering
 • 2016 - Belysta utrymningsskyltar samt brandsläckare i alla garage
 • 2015 - Nytt modernt fibernät med anslutning till alla hus
 • 2015 - Ny modern motorvärmaranläggning - temperatur och tidsstyrning
 • 2014 - Byte till miljövänlig belysning (LED) genom att ersätta traditionella lysrör och utebelysning (natrium)
 • 2014 - Nya bilspärrar med flexibelt låssystem
 • 2013 - Automatiska infartsbommar med fjärrkontroll till uteparkeringarna
 • 2013 - Lekplatsrenovering av lekplats nr 2 (sandbyte, nya lekaktiviteter)
 • 2012 - Lekplatsrenovering av lekplats nr 1 (sandbyte, nya lekaktiviteter)
 • 2012 - Asfaltplan för bollspel renoverad (asfaltsbeläggning, slipers, sandlåda)
 • 2011 - Underhållsreparation av stuprör och hängrännor, nya lövutkastare
 • 2010 - Nya garagedörrar med fjärrkontoll
 • 2009 - Installation av sophämtningscontainers
 • 2008 - Nytt uppgraderat comhem nät
 • 2006 - Garagerenovering (betongfundament)

3
2 lekplatser och en bollplan

9000
kg/år - Minskning av miljöpåverkande CO2 genom att byta belysning i hela området