Formulär ägarbyte

Samfällighetens roll
Samfälligheten har en skyldighet att föra förteckning over deltagande fastigheter och dessas andelstal och ägare samt upprätta en debiteringslängd som är den formella grund som behövs för debitering av andelsavgifter från de fastigheter
som ingår i samfälligheten Figaro ga:1.
Vattenavräkning
Reglering av vattenkostnad är en affär mellan gammal och ny ägare samt eventuell fastighetsmäklare. Styrelsen kan hjälpa till underlag om senaste avläsningen och föreningens avgifter.
Ägarbyte
Vid ägarbyte behöver samfällighetens styrelse få kontaktuppgifter till den/de nya ägarna till fastigheten (t.ex. för fakturering etc). Vänligen fyll i formuläret nedan. Detta kan göras av antingen gammal eller ny ägare eller mäklaren.

När vi fått information om ägarbyte kan vi skicka underlag som underlättar beräkning av vattenavräkning.

  • Ex: Figaro 19, Ängsullsvägen 142
  • Går bra med ett namn som fungerar som kontaktperson mot samfälligheten.